Prevádzka zrušená
k 31.5.2015

Reklamácie tovarov v záruke rieši autorizovaný servis každej značky. V prípade neodkladného riešenia tel. 915 789 285